Merk alsjeblieft op, de links naar alle Freedom Essays zijn in het Engels aan het einde van dit essay opgenomen. Open elk essay om het te lezen, af te drukken, te downloaden, te delen, of te beluisteren (als podcast). Wat hier volgt is een Nederlandse vertaling van Freedom Essay 9.

 

 

Dit is Freedom Essay 9

 

“Dit is de echte bevrijding van vrouwen”

 

A man with handful of barbed-wire and a woman weeping with a bunch flowers approach each other by cartoonist Michael Leunig

Mannen en vrouwen, oorlog en vrede, door Michael Leunig

 

 

Deze verklaring brengt de werkelijke bevrijding van vrouwen teweeg en de verzoening van de seksen, wat waarlijk buitengewoon is.

 

In de volgende video beschrijft wetenschapster Dr. Anna Fitzgerald hoe Jeremy Griffith’s verklaring van de menselijke conditie het broodnodige verzoenende begrijpen naar de relatie tussen mannen en vrouwen brengteen kwestie die een bron van groot trauma en lijden voor de mensheid is geweest.

De eigenlijke verklaring van hoe deze geweldige verzoening wordt bereikt wordt gepresenteerd in F. Essay 26 & 27.

 

Make and see comments here

 

Deze video verschijnt als Video 9 in de Introductory Series van video’s bovenaan onze homepage op www.humancondition.com.

 

De transcriptie van deze video

 

(Deze video is in januari 2017 gefilmd)

 

Ik kwam deze verklaringen 15 jaar geleden tegen toen ik bezig was met mijn doctoraat in biologische wetenschappen in Nieuw-Zeelandik ben nu een strateeg voor wetenschappelijke programma’s, ik coördineer grote, door de overheid gefinancierde, moleculair-wetenschappelijke samenwerkingsverbanden in Australië.

Toen ik deze verklaring van ons menselijk gedrag al die jaren geleden hoorde, was haar kracht om de wereld te verklaren gewoon ZO volledig verantwoord, dat het mij betoverdedus verhuisde ik naar Australië om dit cruciaal belangrijke begrijpen te helpen propageren.

Als vrouw was deze verklaring zowel zeer boeiend als confronterend, omdat het onbevreesd eerlijk is over de tegenstrijdige aard van de mens. Het doorgrondt wat het betekent om een vrouw te zijnonze koesterende instincten en mededogen, evenals onze neuroses en ijdelheid en emotionaliteithet gaat zo ver dat het doorgrondt waarom wij onze feministische trekken hebben ontwikkeld, om de verbijsterende en onderdrukkende egocentriciteit van mannen tegen te gaan. Maar wat echt verbazingwekkend is, is dat we nu kunnen begrijpen waarom die egocentriciteit bij mannen feitelijk noodzakelijk was.

Totdat we de menselijke conditie konden verklaren, konden we de verschillen tussen mannen en vrouwen niet erkennen omdat het alleen maar tot vooroordelen leidde, dus het enige wat we konden vragen, of in feite zelfs eisen, was gelijkheid. Maar omdat Griffith’s werk de gelijke waarde of goedheid van alle mensen vaststelt, kunnen we nu de verschillende rollen begrijpen die mannen en vrouwen traditioneel hebben gespeeld tijdens de menselijke reis en dit is eigenlijk het punt van ontsluiting, dit is wat diepe empathie voor elkaar teweegbrengt, het heelt de kloof. Als wetenschapper vind ik de evolutionaire biologie die de uitleg van deze rollen ondersteunt, absoluut fascinerend.

Er staat een krachtig citaat over die positie van vrouwen in Griffith’s boek VRIJHEID [zie par. 798] van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Olive Schreiner en dit omvat de hoop van elke vrouw en die is ‘als vrouw geboren worden’ ‘in de toekomst’ is ‘niet gebrandmerkt geboren worden’, maar gewaardeerd, geliefd om hun echte zelfen dat is in essentie wat er kan gebeuren nu de menselijke conditie is verklaard. Deze verklaring zorgt voor de ware bevrijding van vrouwen en de verzoening van de seksen, wat waarlijk buitengewoon is.

Ik smeek echt iedereen, in het bijzonder vrouwen, om hiernaar te kijken, want om te kunnen begrijpen waarom mannen en vrouwen zich hebben gedragen zoals ze dat hebben gedaan, is voor mij niets minder dan levensveranderend.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hoe mannen en vrouwen worden verzoend door het begrijpen van de menselijke conditie wordt uitgelegd in F. Essay 26 en F. Essay 27, en in hoofdstuk 8:11B van VRIJHEID [FREEDOM: The End Of The Human Condition].

Kijk ook hoe Jeremy Griffith de doorbraak verlossende verklaring van de menselijke conditie presenteert in Video/​F. Essay 3, of lees hoofdstuk 1 van VRIJHEID [VRIJHEID is in het Nederlands online beschikbaar als .pdf document op www.wtmnetherlands.com/freedom].

 

 

Merk alsjeblieft op, als je online bent kun je HET Interview of elk van de Freedom Essays in het Engels lezen, afdrukken, downloaden of beluisteren (als podcast) door erop te klikken, of je kunt ze vinden op www.humancondition.com.

Je kunt zien welke publicaties vertaald zijn in het Nederlands door HIER te klikken.

 

 

Deze essays zijn gecreëerd in 2017-2024 door Jeremy Griffith, Damon Isherwood, Fiona Cullen-Ward, Brony FitzGerald & Lee Jones van de Sydney WTM Centre. Al het filmen en redigeren van de video’s is uitgevoerd door Sydney WTM leden James Press & Tess Watson gedurende 2017-2024. Andere leden van de Sydney WTM Centre zijn verantwoordel dijk voor de distributie en marketing van de videos/ essays, en voor het voorzien in ondersteuning voor abonnees. Nederlandse vertaling door Annemieke Akker and Hendrik G. Riksen (WTM Centrum Amsterdam)