Merk alsjeblieft op, de links naar alle Freedom Essays zijn in het Engels aan het einde van dit essay opgenomen. Open elk essay om het te lezen, af te drukken, te downloaden, te delen, of te beluisteren (als podcast). Wat hier volgt is een Nederlandse vertaling van Freedom Essay 2.

 

 

Dit is Freedom Essay 2

 

Ontkrachting van het excuus van ‘wilde instincten’ voor menselijk gedrag

 

Door Jeremy Griffith, 2018

 

Mensen zijn agressief en meedogenloos competitief omdat wij, net als andere dieren, wilde instincten hebben, afgeleid van een noodzaak om onze genen te reproducerentoch? Nou, eigenlijk niet. In deze korte video verklaart bioloog Jeremy Griffith dat zelfzuchtig gedrag van mensen GEEN product is van wilde dierlijke instincten in ons, maar het resultaat van een psychose die kan worden genezen middels begrijpeneen openbaring die het vermogen heeft om het menselijk ras te transformeren. (Jeremy presenteert de verlossende verklaring van de menselijke conditie in de volgende video in deze serie, Video/​F. Essay 3.)

Dus, voor het geval dat je nog niet naar deze exposé van de oneerlijke manier waarop wij mensen ons zelfzuchtige gedrag hebben verontschuldigd, dringen we er echt op aan om er nu naar te kijken (video in het Engels, transcriptie verstrekt in het Nederlands).

 

Make and see comments here

 

Deze video verschijnt ook als Video 2 in de Introduction Series van video’s bovenaan onze homepage op www.humancondition.com.

 

De transcriptie van deze video

 

In vervolg op de eerste video is wat ik nu zou willen zeggen, dat ik weet dat als het gaat om de kwestie van de menselijke aard, iedereen het excuus gebruikt dat ons competitieve, zelfzuchtige en agressieve gedrag te wijten is aan het feit dat wij wilde dierlijke instincten hebben, gedreven door de noodzaak om onze genen te reproduceren. Ik bedoel, onze gesprekken zijn verzadigd met het excuus, met opmerkingen zoals: ‘Wij zijn door onze genen geprogrammeerd om te proberen anderen te domineren en een winnaar in de strijd van het leven te zijn’; en ‘Ons bezig zijn met seksuele verovering komt door ons oerinstinct om ons zaad te zaaien’; en ‘Vechten en oorlog is gewoon onze dierlijke aard die zich uit’. En dan is er nog de meest voorkomende opmerking: ‘Het is gewoon de menselijke aard om zelfzuchtig te zijn’. Maar zeker is dit idee dat wij wilde competitieve en agressieve instincten hebben alleen maar een handig excuus zolang we naar de echte reden voor ons competitieve en agressieve gedrag speurden. Immers, woorden die worden gebruikt om menselijk gedrag te beschrijven, zoals egocentrisch, arrogant, geïnspireerd, depressief, misleid, pessimistisch, optimistisch, kunstmatig, hatelijk, cynisch, gemeen, immoreel, briljant, schuldig, slecht, psychotisch, neurotisch, vervreemd, erkennen alle de betrokkenheid van de volledig bewust denkende geest van ONZE soort. Ze tonen dat ons gedrag een psychologische dimensie kent; dat we niet aan een door genetisch opportunisme gedreven ‘dierlijke conditie’ lijden, maar aan de psychologisch getroebleerde MENSELIJKE CONDITIE.

Ook hebben wij mensen coöperatieve en liefhebbende morele instincten, waarvan we de stem of uitdrukking ons geweten noemenhet volstrekt tegenovergestelde van competitieve en agressieve instincten. Zoals Charles Darwin zei: ‘Het morele besef verschaft misschien wel het beste en hoogste onderscheid tussen de mens en de lagere dieren’ (The Descent of Man, 1871,h.4). (Ik wil vermelden dat ik in Video/​F. Essay 4 zowel het onweerlegbare bewijs voor, als de biologische oorsprong van de geweldig coöperatieve en liefhebbende aap-voorouders van onze soort lever, waarvan onze morele instincten het resultaat zijn.)

Dus zeggen dat ons gedrag voortkomt uit het hebben van competitieve en agressieve instincten, zoals andere dieren, is gewoon niet waar; zoals ik zeg, het is gewoon een handig excuus terwijl we wachtten op de psychose-erkennende-en-oplossende, echte verklaring van ons verdeeldheid-zaaiende gedrag, wat is wat VRIJHEID presenteert, en ik in de volgende video (Video/F. Essay 3) zal presenteren.

Ik moet er nu op wijzen dat dit excuus, dat we het slachtoffer zijn van competitieve en agressieve instincten, ook impliceert dat onze aard fundamenteel onveranderlijk is, en dit heeft geleid tot het valse geloof dat er altijd slechte mensen zullen zijn, dat er altijd oorlogen zullen zijn, moorden, ongelijkheid enz.en dat de zin van het leven alleen maar is om te trachten, zo goed als we kunnen, om die verondersteld aangeboren, onveranderlijke aspecten van onze opmaak te beheren. Maar nogmaals, dit ziet het feit over het hoofd dat we lijden aan een psychologisch getroebleerde menselijke conditieen een psychose kan door begrijpen worden genezen.

Zeer veelzeggend is dat de linkse cultuur van het dogmatisch opleggen van coöperatieve, onzelfzuchtige en liefdevolle ideale/politiek correcte waarden ook gebaseerd is op deze valse overtuiging dat wij onveranderlijke competitieve, zelfzuchtige en agressieve instincten hebben, want als dat onze instincten zijn, dan is het logisch dat we geen andere keuze hebben dan dogmatisch coöperatief, onzelfzuchtig en liefdevol gedrag af te dwingen. Maar, zoals zojuist benadrukt, dit ziet het feit over het hoofd dat we lijden aan een psychologisch getroebleerde conditie, die met begrijpen kan worden genezen.

Ons verdeeldheid-zaaiend gedrag is dus niet onveranderlijk en dus hebben we geen dogma nodig, maar helend begrijpen. Dogma is het tegenovergestelde van begrijpenbovendien stopt dogma de speurtocht naar begrijpen/kennis, omdat het de vrijheid van expressie onderdrukt die nodig is om te speuren naar, te experimenteren met en door dat te doen, dat helend begrijpen/kennis te vinden: dogma is niet het medicijn voor de getroebleerde staat van de wereld, het is het vergif! Dus, al was het handig, het gebruik van het wilde-instincten-excuus is ongelooflijk misleidend en gevaarlijk geweest. De hele biologische vooronderstelling, waarop de filosofie van de linkervleugel in de politiek is gebaseerd, is VERKEERD!waarover ik meer uitleg in Video/​F. Essay 14.

Wat ik hier ook wil zeggen (en hierover leg ik meer uit in Video/​F. Essay 14) is dat de beroemde bioloog E.O. Wilson van Harvard University, die zoals ik in de vorige video vermeldde, terecht het belang van het oplossen van de menselijke conditie erkende, de leidende voorstander is geweest van dit uitermate gevaarlijke valse wilde instinct excuus voor ons competitieve, zelfzuchtige en agressieve gedrag, door zelfs een volstrekt oneerlijke, op wilde instincten gebaseerde, zogeheten ‘verklaring’ voor onze ‘goed en kwaad’, psychologisch tegenstrijdige menselijke conditie naar voren te brengen!

______________________

Dus dat is het belang van de psychose-aanpakkende-en-oplossende, echte verklaring van de menselijke conditie in VRIJHEID [VRIJHEID: het einde van de menselijke conditie; FREEDOM: The End Of The Human Condition]. Zij onthult dat de zogeheten ‘menselijke aard’ een product is van een onderliggende psychologische onzekerheid over de vraag of wij mensen fundamenteel goed zijn of nieten omdat de volledig verantwoorde verklaring in VRIJHEID ZO verlossend en genezend is, maakt zij compleet en permanent een einde aan ons door onzekerheid gedreven destructieve gedrag, alle mensen compleet transformerend in zekere en gelukkige wezens. Zij toont aan dat de psychose van onze soort door begrijpen kan worden genezen en helemaal niet gelijkblijvend of onveranderlijk is.

Dat is waarom op de vooromslag van VRIJHEID deze schitterende zon te zien is die aan de horizon opkomt en ons de langverwachte dageraad van begrip brengt. Licht/de zon is altijd de metafoor voor kennis geweest, en die is gearriveerd. En je kunt zien dat de mensen aan de horizon dansen van vreugde dat dit begrip van de menselijke conditie ten slotte hier is. Ook is het volgende kleine boekje, Transformeer jouw leven en red de wereld [Transform Your Life And Save The World], de verkorte versie van VRIJHEID. Je kunt beide boeken gratis downloaden van onze website of ze kopen bij de boekhandel, Amazon incluis.

Dus dring ik er echt op aan om de volgende korte video te bekijken waarin ik de psychose-aanpakkende-en-oplossende, ECHTE verklaring van de menselijke conditie presenteer.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kijk hoe Jeremy Griffith de doorbrekende verlossende verklaring van de menselijke conditie presenteert in Video/​F. Essay 3, of lees hoofdstuk 1 van VRIJHEID [VRIJHEID is in het Nederlands online beschikbaar als .pdf document op www.wtmnetherlands.com/freedom].

 

 

Merk alsjeblieft op, als je online bent kun je HET Interview of elk van de Freedom Essays in het Engels lezen, afdrukken, downloaden of beluisteren (als podcast) door erop te klikken, of je kunt ze vinden op www.humancondition.com.

Je kunt zien welke publicaties vertaald zijn in het Nederlands door HIER te klikken.

 

 

Deze essays zijn gecreëerd in 2017-2024 door Jeremy Griffith, Damon Isherwood, Fiona Cullen-Ward, Brony FitzGerald & Lee Jones van de Sydney WTM Centre. Al het filmen en redigeren van de video’s is uitgevoerd door Sydney WTM leden James Press & Tess Watson gedurende 2017-2024. Andere leden van de Sydney WTM Centre zijn verantwoordel dijk voor de distributie en marketing van de videos/ essays, en voor het voorzien in ondersteuning voor abonnees. Nederlandse vertaling door Annemieke Akker and Hendrik G. Riksen (WTM Centrum Amsterdam)